Tot ce trebuie să știi despre raportul de evaluare
Tot ce trebuie să știi despre raportul de evaluare
594


Pentru majoritatea cetățenilor procedura de evaluare imobiliară pare una dubioasă și neclară și de aceea provoacă nedumeriri. Din aceste considerente în articolul de mai jos vă vom povesti tot ce trebuie să cunoașteți despre Evaluarea imobiliară.

Ce reprezintă Evaluarea/ Raportul de evaluare?

Termenul de evaluare implică determinarea prețului de restaurare, de piață sau de lichidare a obiectului finit sau construit, precum și a terenului ocupat de acest obiect

Raportul de evaluare este un document unde este prezentată o investigație a evaluatorului asupra unei proprietăți imobiliare. Acesta se întocmește conform standardelor internaționale și se împarte în capitole unde sunt descrise toate aspectele cheie ale obiectului, concluzii și argumentări. În final acesta estimează o valoare reală al proprietății imobiliare.

Valoarea obiectului poate fi de mai multe tipuri:

• De restaurare - costul construirii unui nou obiect similar

• De piața - suma pentru care cel mai probabil va fi posibilă vânzarea obiectul în condițiile concurenței pe piață.

• De lichidare - costul este mai mic decât media pieței și depinde de termenul stabilit pentru vânzarea obiectului.

Pentru ce este nevoie de raport de evaluare?

Raportul de evaluare este un act necesar obligatoriu la:

• Vânzarea/procurarea unui imobil (apartament, casă, construcție, teren, etc).

• Gajarea imobilului în cadrul unei finanțări ipotecare - raportul de evaluare este necesar băncii pentru a determina valoarea de piață a proprietății pe care aceasta o ia drept garanție.

• Plasarea spre chirie a unui imobil (apartament, casă, construcție, teren, etc)

• Trecerea bunului imobil în capitalul social al companiei

Ce imobile pot fi evoluate?

Procesului de evaluare pot fi supuse următoarele tipuri de proprietăți imobiliare:

• Terenuri

• Structuri și clădiri

• Spații rezidențiale (locuințe, apartamente, case individuale)

• Construcții în curs

Procedura de evaluare

Procedura de evaluare este una foarte simplă și constă din următorii pași:

• Plasarea comenzii a unui raport de evaluare și achitarea acesteia. Poate fi făcută aici: COMANDĂ RAPORT EVALUARE

• Serviciul suport clienți revine cu un sunet și se stabilește ziua și ora comodă pentru solicitant

• Expertul evaluator vine la fața locului și face inspecția obiectului.

• În decurs de până la 72 de ore solicitantul primește raportul de evaluare pe poșta electronica în format PDF și totodată se poate apropia la una din sucursalele băncii stabilite în prealabil pentru a primi raportul de evaluare pe suport de hârtie.

Important: Totodată în sucursala respectivă poate fi perfectată solicitarea de finanțare ipotecară. Raportul de evaluare este unul din actele strict necesare pentru dosarul solicitantului de ipotecă, respectiv printr-o astfel de procedură combinată solicitantul economisește foarte mult timp pentru pregătirea și depunerea dosarului.

Acte necesare pentru raportul de evaluare

Pentru executarea unei evaluări solicitantul trebuie să prezinte inspectorului un set de acte. Acestea variază în funcție de obiectul evoluat, după cum urmează:

În cazul evaluării apartamentului:

• Act de proprietate (Contract de vânzare/cumpărare, de donație, moștenire, certificat de privatizare etc.)

• Extras din Registrul Bunurilor Imobile

• Plan de amplasament si delimitare

• Copie buletin de identitate solicitant / Copie Certificat de înregistrare (societăți comerciale)

În cazul evaluării proprietăților rezidențiale, comerciale și industriale (construcție + teren):

• Act de proprietate (Contract de vânzare/cumpărare, de donație, moștenire, certificat de privatizare etc.)

• Pașaport tehnic sau dosarul cadastral

• Extras din Registrul Bunurilor Imobile

• Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren

• Plan de situație/amplasament și delimitare a bunului imobil

• Releveu (schița) pe fiecare nivel al construcției

• Certificat de urbanism

• Autorizație de construire/desființare

• Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor

• Copie buletin de identitate solicitant / Copie Certificat de înregistrare (societăți comerciale)

În cazul evaluării terenurilor libere de construcții

• Act de proprietate (Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contract de vânzare/cumpărare, de donație, moștenire, etc.)

• Extras din Registrul Bunurilor Imobile• Copie buletin de identitate solicitant / Copie certificat de înregistrare (societăți comerciale)

Acum puteți comanda și achita raportul de evaluare în regim online, fără necesitatea de a vă deplasa la una din sucursalele băncii. Plasați comanda aici: COMANDĂ RAPORT EVALUARE