Lista actelor pentru solicitarea
creditului imobiliar

Fii informat pentru a lua decizia corectă!

Venituri eligibile

Poți beneficia de finanțare dacă primești unul dintre veniturile:

• Salariu sau pensie;
• Transferuri de bani din străinătate;
• Venituri din dividende sau din chirii.

Documente necesare :

Buletin de identitate

Certificat de salariu

În cazul în care veniturile se confirmă prin accesarea bazei de date a Serviciului Fiscal de Stat, prezentarea certificatului de salariu nu va fi obligatorie.
În alte cazuri, se prezintă certificatul de salariu sau extrasul din contul salarial. Forma certificatului de salariu poate fi descărcată aici și necesită a fi completată de către angajator. Extrasul de cont poate fi obținut direct din Internet Banking sau la oficiul băncii prestatoare.

Extras din Registrul Bunurilor Imobile

Extrasul din Registrul bunurilor imobile și documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în ipotecă, poate fi solicitat la Agenția Serviciilor Publice sau la Oficiul Cadastral Teritorial.


Extrasul prezentat nu trebuie să depășească 60 de zile de la data emiterii.

Certificat eliberat de Agenția Serviciilor Publice

Certificatul eliberat de către Agenţia Serviciilor Publice, care confirmă că suprafața locuinței deținută în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei de către Beneficiarul Programului şi, după caz, soțul/soția acestuia, nu depășește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului.

Acest certificat poate fi solicitat online, accesând linkul, dar și la Oficiul Cadastral Teritorial.

Certificatul prezentat nu trebuie să depășească 30 de zile de la data emiterii.

Raport de evaluare

Raportul de evaluare poate fi comandat de sine stătător de către client sau prin intermediul Centrului Ipotecar maib (în cazul în care cererea de creditare se depune în cadrul centrului). Lista companiilor de evaluare, agreate de către maib, o poți vedea, accesând linkul.

Acte confirmative privind destinația creditului

Destinația creditului trebuie confirmată cu unul dintre următoarele acte:

 • antecontract de vânzare-cumpărare;
 • acord de avans;
 • recipisă privind transmiterea avansului;
 • arvună.

Acte confirmative ale surselor proprii

Poți confirma sursele proprii cu unul dintre următoarele acte:

 • recipisă privind transmiterea avansului
 • contract de arvună autentificat notarial.
Descarcă Printează

Documente necesare :

Buletin de identitate

Extras din Registrul Bunurilor Imobile

Extrasul din Registrul bunurilor imobile și documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în ipotecă, poate fi solicitat la Agenția Serviciilor Publice sau la Oficiul Cadastral Teritorial.

Extrasul prezentat nu trebuie să depășească 60 de zile de la data emiterii.

Raport de evaluare

Raportul de evaluare poate fi comandat de sine stătător de către client sau prin intermediul Centrului Ipotecar maib (în cazul în care cererea de creditare se depune în cadrul centrului). Lista companiilor de evaluare, agreate de către maib, o poți vedea, accesând linkul.

Certificat privind confirmarea soldului de credit

Certificatul care atestă soldul disponibil al creditului actual, poate fi solicitat de la Instituția Financiară care a eliberat împrumutul.

Scrisoare de rangul II

Scrisoarea, privind gajul ulterior, se solicită de la banca precedentă doar pentru bunurile care au fost procurate până la data de 1 martie 2019.

Alte documente

La necesitate, se vor prezenta și alte documente, precum:
 • Contractul de credit;
 • Graficul de plăți lunare;
 • Contractul de ipotecă;
 • Acordurile adiționale la Contractul de credit;
 • Acordurile adiționale la Contractul de ipotecă;
 • Documente privind veniturile oficiale lunare.
Descarcă Printează

Venituri eligibile

Bifează categoria în care te regăsești pentru a vedea lista actelor necesare:

Pentru a beneficia de un credit ipotecar, vei avea nevoie de următoarele acte:

Buletin de identitate

Certificat de salariu

În cazul în care veniturile se confirmă prin accesarea bazei de date a Serviciului Fiscal de Stat, prezentarea certificatului de salariu nu va fi obligatorie.
În alte cazuri, se prezintă certificatul de salariu sau extrasul din contul salarial. Forma certificatului de salariu poate fi descărcată aici și necesită a fi completată de către angajator. Extrasul de cont poate fi obținut direct din Internet Banking sau la oficiul băncii prestatoare.

Extras din Registrul Bunurilor Imobile

Extrasul din Registrul bunurilor imobile și documentele ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor propuse în ipotecă, poate fi solicitat la Agenția Serviciilor Publice sau la Oficiul Cadastral Teritorial.

Extrasul prezentat nu trebuie să depășească 60 de zile de la data emiterii.

Raport de evaluare

Raportul de evaluare poate fi comandat de sine stătător de către client sau prin intermediul Centrului Ipotecar maib (în cazul în care cererea de creditare se depune în cadrul centrului). Lista companiilor de evaluare, agreate de către maib, o poți vedea, accesând linkul.

Contract de depozit

Prezentarea contractului de depozit este necesară doar în cazul propunerii în amanet a depozitului deținut de solicitant.

Acte confirmative privind destinația creditului

Destinația creditului trebuie confirmată cu unul dintre următoarele acte:
 • antecontract de vânzare-cumpărare;
 • acord de avans;
 • recipisă privind transmiterea avansului;
 • arvună.

Acte confirmative ale surselor proprii

Poți confirma sursele proprii cu unul dintre următoarele acte:

 • recipisă privind transmiterea avansului
 • contract de arvună autentificat notarial.

Acte confirmative ale veniturilor suplimentare

În cazul veniturilor suplimentare din chirie, arendă sau locațiune, se vor prezenta următoarele acte:
 • Contractul înregistrat oficial la Serviciul Fiscal de Stat;
 • Extrasul din contul bancar care demonstrează recepționarea sumelor;
 • Ordine de încasare, care demonstrează recepționarea sumelor.
În cazul veniturilor suplimentare din dividende, se vor prezenta următoarele acte:
 1. Extrasul din contul bancar pentru ultimele 12 luni (extrasul se va prezenta dacă dividendele sunt înregistrate în conturi bancare, iar în cazul în care acestea sunt înregistrare la Serviciul Fiscal de Stat, nu se vor prezenta alte documente confirmative);
 2. Declarația persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit pentru anul precedent;
 3. Procesul verbal al Adunării Generale al Asociaților Societății Comerciale sau Decizia unicului fondator cu privire la distribuirea profitului net;
 4. Extrase de cont privind distribuirea efectivă a profitului pentru anii precedenți.
În cazul veniturilor suplimentare din dobânzi:
 1. Depozitul trebuie să fie obligatoriu deschis în cadrul maib și amanetat pentru creditul solicitat.
În cazul veniturilor din cesiunea dreptului de autor, se va prezenta unul dintre următoarele acte:
 • Contract privind cesiunea dreptului de autor;
 • Certificat privind mărimea venitului din cesiunea dreptului de autor;
 • Extrasul din Contul Bancar maib sau de la altă Instituție Financiară.

Buletin de identitate

Raport de evaluare

Raportul de evaluare poate fi comandat de sine stătător de către client sau prin intermediul Centrului Ipotecar maib (în cazul în care cererea de creditare se depune în cadrul centrului). Lista companiilor de evaluare, agreate de către maib, o poți vedea, accesând linkul.

Contract de muncă

Contractul de muncă trebuie tradus în limba de stat la un traducător autorizat (excepție fiind actele întocmite în limba română, rusă, engleză).

Contract de prestare a serviciilor

Contractul de prestare a serviciilor trebuie tradus în limba de stat la un traducător autorizat (excepție fiind actele românești).

Extras din contul de card salarial

Extrasul din contul de card salarial pentru ultimele 3 luni, trebuie prezentat pe suport de hârtie sau în format electronic, generat din Internet Banking și trebuie tradus în limba de stat la un traducător autorizat (excepție fiind actele românești).

Fluturași de salariu

Fluturașii de salarii pentru ultimele 3 luni, trebuie prezentați pe suport de hârtie și traduși în limba de stat la un traducător autorizat (excepție fiind actele românești).

Declarația anuală pe venit

Declarația anuală pe venit care atestă plata impozitelor din țara străină, trebuie prezentat pe suport de hârtie și tradus în limba de stat la un traducător autorizat (excepție fiind actele românești).

Chitanțe privind remitențele

Chitanțele de transferuri bănești din străinătare, care confirmă efectuarea transferurilor lunare în Republica Moldova pentru ultimele 3 luni, către aceeași persoană, trebuie să constituie suma de minim 500 EUR.

Acte confirmative privind destinația creditului

Destinația creditului trebuie confirmată cu unul dintre următoarele acte:
 • antecontract de vânzare-cumpărare;
 • acord de avans;
 • recipisă privind transmiterea avansului;
 • arvună.

Acte confirmative ale surselor proprii

Poți confirma sursele proprii cu unul dintre următoarele acte:
 • recipisă privind transmiterea avansului
 • contract de arvună autentificat notarial.

*Actele prezentate din străinătate (excepție fiind actele românești), trebuie să fie traduse în limba de stat și certificate de către un traducător autorizat.

Buletin de identitate

Raportul privind evaluarea bunurilor propuse în ipotecă

Acte care atestă sursele proprii (recipisă, contract de arvună autentificat notarial etc.)

Acte confirmative privind destinația creditului (antecontract de vânzare-cumpărare, acord de avans sau recipisă privind transmiterea arvunei)

Chitanțele confirmative privind remitențele

 • Chitanțele privind transferurile de bani primite prin maib pentru ultimele trei luni (minimum 200 EUR) sau
 • Extrasul de cont pentru sumele primite prin sistemele de remitere de bani pentru ultimele trei luni (minimum 200 EUR).

*Actele prezentate din străinătate (excepție fiind actele românești), trebuie să fie traduse în limba de stat și certificate de către un traducător autorizat.

Descarcă Printează