Apartament

3 camere |  81 ㎡
Preț: 118 000 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 992 EUR x360
2 camere |  80 ㎡
Preț: 109 500 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 921 EUR x360
3 camere |  87 ㎡
Preț: 85 900 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 722 EUR x360
1 cameră |  42 ㎡
Preț: 64 900 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 546 EUR x360
2 camere |  75 ㎡
Preț: 101 800 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 856 EUR x360
2 camere |  64 ㎡
Preț: 83 700 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 704 EUR x360
4 camere |  158 ㎡
Preț: 134 300 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 1 129 EUR x360
2 camere |  59 ㎡
Preț: 69 900 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 588 EUR x360
2 camere |  81 ㎡
Preț: 150 000 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 1 261 EUR x360
3 camere |  105 ㎡
Preț: 92 500 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 778 EUR x360
3 camere |  130 ㎡
Preț: 183 000 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 1 539 EUR x360
2 camere |  47 ㎡
Preț: 42 900 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 361 EUR x360
3 camere |  114 ㎡
Preț: 225 000 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 1 892 EUR x360
2 camere |  92 ㎡
Preț: 151 900 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 1 277 EUR x360
2 camere |  45 ㎡
Preț: 46 900 EUR Condiții de calculare a ratei lunare:
Termen de creditare 360 (luni)
Avans 20%
Rata dobânzii (MDL) 9.50%
Lunar: 394 EUR x360