Raportul de evaluare: De ce este obligatoriu și ce include acesta

Raportul de evaluare: De ce este obligatoriu și ce include acesta

907Ai decis să îți cumperi o casă sau un apartament și ești gata să faci primul pas către această investiție majoră. Cu toate acestea, înainte de a te angaja într-un contract de ipotecă, există un pas esențial pe care trebuie să-l faci: să obții un raport de evaluare a imobilului. Mai jos îți povestimm în detalii tot ce trebuie să știi despre acest raport:


Ce reprezintă Evaluarea/ Raportul de evaluare?

Raportul de evaluare este un document unde este prezentată o investigație a evaluatorului asupra unei proprietăți imobiliare. Acesta se întocmește conform standardelor internaționale și se împarte în capitole unde sunt descrise toate aspectele cheie ale obiectului, concluzii și argumentări. În final acesta estimează o valoare reală al proprietății imobiliare.


Un raport de evaluare imobiliară include următoarele:

 • Descrierea proprietății: Detalii despre imobil, inclusiv dimensiuni, localizare, structură și alte caracteristici relevante.

 • Analiza pieței imobiliare: Evaluarea prețurilor de vânzare și închiriere pentru proprietățile similare din zonă.

 • Starea fizică a proprietății: Evaluarea stării generale a imobilului, inclusiv a infrastructurii, a instalațiilor și a altor elemente esențiale.

 • Aspecte legale: Verificarea legalității proprietății, inclusiv a drepturilor de proprietate, a încărcărilor sau a altor restricții.

 • Analiza financiară: Estimarea valorii imobilului în funcție de diferite criterii, cum ar fi metoda de cost, metoda de comparare și metoda venitului.

 • Concluzii și recomandări: Sumarul constatărilor și a evaluării expertului, împreună cu recomandări referitoare la valoarea și utilizarea imobilului.

 • Alte documente și anexe: Poate include documente suplimentare, cum ar fi fotografii, hărți, certificate de titlu, etc.

Acest raport oferă o imagine cuprinzătoare și obiectivă a valorii și stării imobilului și este folosit în diverse scopuri, cum ar fi vânzarea, cumpărarea, închirierea sau finanțarea imobilelor.


Pentru ce este nevoie de raport de evaluare?

Raportul de evaluare este un act necesar obligatoriu la:

• Vânzarea/procurarea unui imobil (apartament, casă, construcție, teren, etc).

• Gajarea imobilului în cadrul unei finanțări ipotecare - raportul de evaluare este necesar băncii pentru a determina valoarea de piață a proprietății pe care aceasta o ia drept garanție.

• Plasarea spre chirie a unui imobil (apartament, casă, construcție, teren, etc)

• Trecerea bunului imobil în capitalul social al companiei


De ce este necesar raportul de evoluare la solicitarea ipotecii:

Raportul de evaluare este obligatoriu la ipotecă din mai multe motive:

 • Determinarea valorii proprietății: Banca sau instituția de credit are nevoie de o evaluare corectă a valorii proprietății pentru a stabili suma împrumutată și pentru a proteja propriile interese în cazul în care împrumută bani pe baza valorii proprietății.
 • Garanție pentru împrumut: Proprietatea imobiliară este folosită drept garanție pentru împrumut. Banca dorește să știe că valoarea proprietății este suficient de mare pentru a acoperi suma împrumutată, în cazul în care împrumutătorul nu poate plăti înapoi împrumutul.
 • Reducerea riscului: Un raport de evaluare profesional ajută la reducerea riscului pentru creditor în cazul în care valoarea proprietății scade sau în cazul în care împrumutătorul nu-și poate onora obligațiile financiare.
 • Conformitatea cu reglementările: În multe țări, instituțiile financiare sunt obligate prin lege sau reglementări să obțină un raport de evaluare pentru a proteja interesele părților implicate în tranzacție.
 • Transparență și certitudine: Un raport de evaluare oferă transparență și certitudine părților implicate cu privire la valoarea proprietății și asigură că tranzacția este corectă și echitabilă pentru toate părțile implicate.

 

Ce imobile pot fi evaluate?

Procesului de evaluare pot fi supuse următoarele tipuri de proprietăți imobiliare:

• Terenuri

• Structuri și clădiri

• Spații rezidențiale (locuințe, apartamente, case individuale)

• Construcții în curs


Procedura de evaluare

Procedura de evaluare este una foarte simplă și constă din următorii pași:

• Plasarea comenzii a unui raport de evaluare și achitarea acesteia. Poate fi făcută aici: COMANDĂ RAPORT EVALUARE

• Serviciul suport clienți revine cu un sunet și se stabilește ziua și ora comodă pentru solicitant

• Expertul evaluator vine la fața locului și face inspecția obiectului.

• În decurs de până la 72 de ore solicitantul primește raportul de evaluare pe poșta electronica în format PDF și totodată se poate apropia la una din sucursalele băncii stabilite în prealabil pentru a primi raportul de evaluare pe suport de hârtie.

Important: De asemenea, în sucursala respectivă se poate finaliza cererea de finanțare ipotecară. Raportul de evaluare reprezintă unul dintre documentele esențiale pentru dosarul de ipotecă al solicitantului, astfel încât printr-o astfel de abordare combinată, solicitantul economisește mult timp pentru pregătirea și depunerea dosarului.


Acte necesare pentru raportul de evaluare

Pentru executarea unei evaluări solicitantul trebuie să prezinte inspectorului un set de acte. Acestea variază în funcție de obiectul evoluat, după cum urmează:

 

În cazul evaluării apartamentului:

• Act de proprietate (Contract de vânzare/cumpărare, de donație, moștenire, certificat de privatizare etc.)

• Extras din Registrul Bunurilor Imobile

• Plan de amplasament si delimitare

• Copie buletin de identitate solicitant / Copie Certificat de înregistrare (societăți comerciale)


În cazul evaluării proprietăților rezidențiale, comerciale și industriale (construcție + teren):

• Act de proprietate (Contract de vânzare/cumpărare, de donație, moștenire, certificat de privatizare etc.)

• Pașaport tehnic sau dosarul cadastral

• Extras din Registrul Bunurilor Imobile

• Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren

• Plan de situație/amplasament și delimitare a bunului imobil

• Releveu (schița) pe fiecare nivel al construcției

• Certificat de urbanism

• Autorizație de construire/desființare

• Proces verbal de recepție la finalizarea lucrărilor

• Copie buletin de identitate solicitant / Copie Certificat de înregistrare (societăți comerciale)

 

În cazul evaluării terenurilor libere de construcții

• Act de proprietate (Titlu de autentificare a dreptului deținătorului de teren, contract de vânzare/cumpărare, de donație, moștenire, etc.)

• Extras din Registrul Bunurilor Imobile• Copie buletin de identitate solicitant / Copie certificat de înregistrare (societăți comerciale)

Acum puteți comanda și achita raportul de evaluare în regim online, fără necesitatea de a vă deplasa la una din sucursalele băncii. Plasați comanda aici: COMANDĂ RAPORT EVALUARE


Concluzie:

În concluzie, evaluarea imobiliară, deși poate părea incertă pentru mulți oameni, este un proces esențial în diverse situații, precum vânzarea, cumpărarea sau ipotecarea unei proprietăți. Raportul de evaluare oferă informații vitale despre valoarea reală a proprietății, contribuind la stabilirea prețului de piață sau a celui de restaurare.

Procedura de evaluare este simplă și implică solicitarea unui raport, inspecția realizată de un expert evaluator și primirea raportului într-un timp scurt. Acest document este, de asemenea, necesar pentru dosarele de finanțare ipotecară, economisind timpul solicitantului. Documentele necesare variază în funcție de tipul proprietății evaluate, iar acum comanda și plata raportului de evaluare pot fi efectuate online, fără a fi nevoie să vă deplasați la o sucursală bancară aici: COMANDĂ RAPORT EVALUARE